Каюм Насыйри «Әбугалисина»

0.00

Каюм Насыйри «Әбугалисина». Электронная книга. Формат: pdf. язык — татарский (кириллица, латиница)

Категория:

Описание

«Әбүгалисина китабы» дип мәгьруф «Кәнҗинәи хикмәт» исемле китапның мосаннифы әйтәдер: ошбу китапны тасниф итмәгә вә язмага сәбәп вә багыйс ошбудыр ки, бу фәкыйрь вә хәкыйр Зыятдин Сәед Яхъя, ничә мәгърифәт иясе адәмнәр бе­лән күрешеп, дәрес арасында Әбүгалисина хакында ничә гаҗаеп хикәятләр вә гараип риваятьләр ишетеп вә тыңлап утырган заманда: «Әбүгалисина кыйссасын үз алдына бер китап итеп язсам икән», — дип, һәрзаман күңелемә килер иде. Элгәрерәк дәрвиш Хәсән Мәдхи әфәнде дигән адәм бу кыйссаны бер ки­тап итеп язып, солтан Морад салис мәҗлесенә һәдия кыйлып, мәзкүр солтан Морад кабул итмәгән, имеш, дип риваятьләр бар иде. Вә бу кыйссаны язмага ниятем булгач, мәзкүр Хәсән Мәд­хи әфәнденең китабын күрмәк зарур булды. Аннан соң ул ки­тапны күрелеп, тасниф кагыйдәсеннән хариҗ, вә хикәятләре­нең күбрәге үзеннән сөйләгәнлегенә күрә, солтан каршында мәкъбүл булмаганлыгы заһир булды. Бәс, үземнең белгәнем кадәр тәварих белүчеләрдән күп адәмнәргә Әбүгалисина хикә­ятен әүвәлеңнән ахырынача сөйләп, дәхи күп тәварих китапла­рыннан Әбүгалисина хакында моталәга кыйлып вә күп мөвәрихләрнең тәхрирләренә муафыйк вәҗһе үзрә, тәхрир вә тәкърир кыйлынды. Ладендә казыйлыгына барган заманым иде. Искедардә башлап, Ладендәгә кергән заманымда, бихәмдиллаһи, тәмам кыйлып, исеменә «Кәнҗинәи хикмәт» исем куйдым.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Каюм Насыйри «Әбугалисина»”